Platforma CreoCube

Ze względu na dużą konkurencję w każdej z branż, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązać aby uzyskać przewagę nad konkurencją. Rozwiązania te są często indywidualnymi pomysłami, ściśle związanymi ze specyfiką i rozwiązaniami stosowanymi wewnątrz danej firmy. Standardowe rozwiązania, chociaż udostępniają szeroki wachlarz funkcji, nie są w stanie zrealizować tych specyficznych wymagań.

Dlatego głównym celem naszej firmy jest realizacja nietypowych rozwiązań, pozwalających współpracującym firmą na realizację specyficznych wymagań. Tworzenie każdego projektu zupełnie od podstaw byłoby czasochłonne i bardzo kosztowne. Każde z takich przedsięwzięć posiada pewne wspólne cechy i funkcje, które w różnych wariantach występują w wielu tego typu przypadkach.

Przygotowaliśmy więc platformę CreoCube, która stanowi bazę dla większości wykonywanych przez nas rozwiązań internetowych. Są to rozwiązania, które są nieustannie ulepszane, a dzięki możliwości swobodnej konfiguracji dają możliwość dostosowania do różnych zastosowań. Platforma CreoCube zbudowana jest w sposób modułowy pozwalający na swobodne jej rozszerzanie i zwiększanie funkcjonalności poprzez dołączanie dodatkowych modułów, które odpowiadają za udostępnianie odrębnych funkcjonalności. Dzięki platformie CreoCube moduły mogą ze sobą swobodnie współpracować i operować na wspólnych danych.

Tworząc indywidualne rozwiązania dla naszych klientów wykorzystujemy istniejące i sprawdzone już moduły, dodając nowe obejmujące specyficzną dla wykonywanego projektu funkcje. Ponieważ jesteśmy twórcami całej platformy i wszystkich modułów, które ona udostępnia, w dowolny sposób możemy dostosować istniejące już funkcje do wymagań klienta.

Na bazie platformy CreoCube przygotowujemy również gotowe produkty, dzięki którym realizować można najbardziej typowe dziedziny wykorzystania aplikacji internetowych. Cały czas pracujemy nad rozszerzaniem oferty produktów, oraz udoskonalamy już dostępne. Dzięki temu ciągle zwiększa się dostępność nowych modułów zarówno w poszczególnych produktach jak i całej platformie CreoCube.

Zobacz dostępne produkty: