Technologia

Język PHP to obecnie najpopularniejszy język programowania stosowany do tworzenia stron internetowych. Początkowo jego możliwości były dość ograniczone, ale jego popularność i ciągły rozwój uczyniły z niego proste a jednocześnie wystarczająco silne narzędzie pozwalające na spełnienie zadań do których został przeznaczony. Jego modułowa budowa pozwala na skalowalności i dostosowanie zarówno do potrzeb tworzenia prostych stron www jak i rozbudowanych aplikacji internetowych.

Dodatkowo jego duża popularność oraz bezpłatnie dostęna licencja sprawia, że serwery hostingowe wykorzystujące tą platformę są powszechnie dostępne w najatrakcyjniejszej wśród innych technologi cenie.

PHP pozwala na integrację z wieloma dostęnymi na rynku systemami baz danych, przy czym najczęściej stosowane jest połączenie z równie popularną jak sam język bazą MySQL.

Ze względu na swą popularność, szeroką funkcjonalność oraz największą dostępność, platforma CreoCube została oparta na tych właśnie rozwiązaniach. Staramy się wykorzystywać najnowsze dostępne rozwiązania aby stale podnosić poziom oferowanych rozwiązań.

 

Wymagania

Podstawowa wersja CreoCube wymaga od serwera hostingowego spełnienia poniższych wymagań:

 • PHP - w wersji minimum 5.2
 • MySQL – w wersji 5.0
 • zainstalowanych modułów PHP:
  • php_gd2
  • php_zip
  • php_mcrypt
  • php_curl