Ogólna charakterystyka

Platforma CreoCube zbudowana jest w formie modułowej. Bazowe elementy systemu odpowiedzialne są za zarządzanie obsługą modułów, zarządzanie danymi oraz samym procesem uruchomienia systemu. Natomiast wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika zamknięte są w osobnych modułach. Pozwala to na dowolną konfigurację dostępnych w systemie funkcji oraz łatwą podmianę istniejących, standardowych rozwiązań na funkcje indywidualnie dopasowane do opracowywanego projektu.

Chociaż rozwiązania standardowe są na tyle elastyczne, że w większości przypadków ich zastosowanie jest w pełni wystarczające, przy indywidualnych projektach niektóe z nich mogą zostać indywidualnie dopasowane.

Rozszerzenia takie mogą zostać opracowane w późniejszym okresie bez szkody na istniejące już w systemie dane. Z tego względu każdy projket można rozpocząć bazując na standardowych rozwiązaniach, a w miarę zwiększenia zapotrzebowania na nowe funkcje, dodawać je w późniejszym czasie. Pozwala to na rozwój systemu wraz z firmą i jej zapotrzebowaniem na nową funkcjonalność, często wcześniej nawet nieznaną.