Moduł - Katalogi

Katalog to zbiór elementów o wspólnej tematyce, powiązanych ze sobą we wspólną grupę. Katalog wyświetla listę zgrupowanych w nim elementów, z możliwością wyświetlenia dodatkowego zdjęcia oraz skróconego opisu każdego z nich. Wybranie elementu z listy wyświetla jego pełną treść, która jest edytowana przy pomocy kontrolki edycyjnej, co umożliwia jej dowolne sformatowanie.

Dobrym przykładem wykorzystania tego modułu jest np. katalog wycieczek dostępnych w biurze podruży. Najpierw prezentowana jest lista dostępnych wycieczek, z krótkim opisem oraz miniaturką zdjęcia, a dopiero po kliknięciu wybranej oferty, otwarty zostaje jej pełny opis.

Przy większej liczbie elementów, lista zostaje podzielona na kilka osobnych stron, z dodaniem paska nawigacyjnego umożliwiającymi sterowanie pomiędzy nimi. Liczbę elementów dostępnej na pojedynczej stronie można ustalić osobno dla każdego katalogu lub jeżeli ten sam katalog umieszczono na kilku różnych stronach – osobno dla każdej z tych stron.

[[obrazek - katalog]]