Moduł - Artykuły

Podstawowym elementem tekstowym w systemie CreoCube jest blok tekstu formatowanego. Czasami ta forma prezentacji tekstu jest jednak niewystarczająca. W przypadkach gdy zachodzi potrzeba zamieszczenia na stronie dłuższego tekstu o określonej tematyce, można posłużyć się modułem 'Artykuły'.

Tekst przygotowany przy jego pomocy może zostać podzielony na podstrony. Każdy artykuł składa się z tytułu oraz stałego elementu nagłówka i stopki, pomiędzy którymi wyświetlane są podstrony właściwej treści artykułu. Artykuł zawiera również przypisanego do niego autora, oraz datę publikacji.

Dodatkowową opcją jest możliwość dodawania przez osoby odwiedzające stonę komentarzy i ocen dotyczących prezentowanego tekstu. Komentarze takie mogą pojawiać się bezpośrednio po ich utworzeniu lub dopiero po akceptacji przez moderatora. Więcej informacji na temat komentarzy znajdziesz w module 'Komentarze'.

 

[[obrazek - moduł Artykuł]]